XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Lublin

calendar3 15 - 17 maja 2020

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

BIURO ORGANIZACYJNE

 
OPŁATY REJESTRACYJNE:
Zapłata do 29 lutego 2020 - 500 zł brutto
Zapłata od 1 marca 2020 - 600 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
  • program konferencji, identyfikator i torbę konferencyjną
  • wyżywienie podczas konferencji (dwa lunche i kolacja - w dniu 16 maja 2020, kawa i herbata podczas przerw w obradach)

 

Opłata osoby towarzyszącej wynosi 500 zł brutto i upoważnia do korzystania z wyżywienia zgodnie z programem konferencji.

 

Uczestnictwo w fakultatywnym programie towarzyszącym: kolacja na Starym Mieście w piątek, 15 maja oraz koncert po kolacji w sobotę, 16 maja 2020 są dodatkowo płatne.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE i stowarzyszeniach firm medycznych MEDTECH/POLMED. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo limitowania liczby osób uczestniczących w konferencji. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa może zostać zakończone w każdym momencie. Informacja na ten temat może zostać opublikowana na stronie internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji oraz zamówienia noclegu jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 75 1910 1048 2305 0063 2357 0010

 

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT. Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.