XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Kazimierz Dolny

calendar3 8 - 10 maja 2020

BIURO ORGANIZACYJNE I ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Fundacja Rozwoju Chirurgii Wewnątrznaczyniowej i Małoinwazyjnej

 

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

SEKRETARIAT NAUKOWY

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53 257 07, e-mail: kchnlublin@op.pl
www.chirurgianaczyn.org

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki